Apie Lietuvos Akušerių sąjungą

  LIETUVOS AKUŠERIŲ SĄJUNGOS ISTORIJA, DABARTIS IR AKUŠERIŲ VEIKLOS PERSPEKTYVOS

  Minime LAS dešimtmetį. Tačiau iš tikrųjų istorija sako daug daugiau.
  Pagalba gimdančiai moteriai - viena seniausių medicinos pagalbos formų. Iki šio amžiaus pradžios Lietuvoje akušerinę pagalbą dažniausiai teikdavo bobutės.

  Akušerių buvo mažai. Tam, kad akušerės pagilintų žinias, reikėjo jas suburti. 1938 m. Kaune prof. Pr. Mažylio iniciatyva buvo įkurta pirmoji akušerių draugija. Tuo metu Lietuvoje buvo apie 500 akušerių, o gimdymų kasmet - daugiau kaip 50 000. Prof. Pr. Mažylio iniciatyva prie Kauno Raudonojo Kryžiaus ligoninės buvo suorganizuoti kursai, kuriuose kasmet būdavo parengiama apie 30 akušerių. Prasidėjus karui, veikla
  nutrūko. Po 25 metų pertraukos, 1964 m., Šiauliuose įkurta akušerių draugija prie Šiaulių miesto ir zonos gydytojų ginekologų mokslinės draugijos. Netrukus sujudo akušerės ir Lietuvos regionuose, buvo įsteigtos akušerių draugijos: 1967 m. - Panevėžyje, 1968 m. - Kaune ir Klaipėdoje, 1969 m. - Vilniuje. Visos akušerių draugijos dirbo savarankiškai, konsultuojamos mokslinės gydytojų akušerių - ginekologų draugijos. Pagrindinis akušerių draugijų tikslas buvo - padėti akušerėms tobulėti.
  Prasidėjus atgimimo laikotarpiui Lietuvoje buvo atkuriamos bei steigiamos
  įvairios organizacijos.
  1990 m. kovo mėn. 28 d. Vilniuje įvyko Lietuvos akušerių sąjungos steigiamasis suvažiavimas. Buvo įkurta LAS ir 1990 m. birželio 1 d. įregistruota SAM
  (pagal tuometinę tvarką). Buvo išrinkta LAS valdyba, patvirtinti įstatai ir oficialiai prasidėjo organizacijos veikla.
  Septyniolikos metų organizacijos veiklos laikotarpiu buvo išrinktos keturios LAS prezidentės: 

  1990-1993 m. Birutė Jakutienė;
  1993-1998 m. Jadvyga Vaičiulienė;
  1998-2007 m. Lina Skaburskaitė;
  2007-2012 m. Zita Zailskienė.

   

   Plačiau