• Renginių kalendorius
 • Naujienos
 • VEIKLA

   Gerbiamas sveikatos priežiūros specialiste,

   

  Vaistinio preparato ellaOne® registruotojas HRA Pharma bei vietinis vaistinio preparato atstovas Lietuvoje Orivas, UAB parengė tiesioginį kreipimąsi į sveikatos priežiūros specialistus, patvirtintą Europos Vaistų Agentūros (EMA) ir 2017 m. balandžio mėn. 24 d. peržiūrėtą Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos (VVKT).

   

  Prie šio laiško prisegtame tiesioginiame kreipimesi į sveikatos priežiūros specialistus yra pateikiama informacija apie vaistinio preparato skubiajai kontracepcijai ellaOne® (ulipristalio acetatas 30 mg) poregistraciniui stebėjimui sukurtą nėštumo registrą, palengvinantį informacijos rinkimą apie nėštumo po ellaOne® vartojimo atvejus.

   

  Informacija apie ellaOne® nėštumo registrą taip pat yra pasiekiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos (VVKT) tinklapyje: http://www.vvkt.lt/Gydytojams-ir-farmacininkams

   

  Labai prašome Jūsų susipažinti su prie laiško prisegta arba VVKT tinklapyje (http://www.vvkt.lt/Gydytojams-ir-farmacininkams) prieinama informacija apie vaistinio preparato skubiajai kontracepcijai ellaOne® nėštumo registrą.

   

  Jeigu apie vaistinį preparatą ellaOne® norėtumete sužinoti daugiau, prašome kreiptis į HRA Pharma vietinį atstovą Lietuvoje:

   

  UAB Orivas, J. Jasinskio g. 16B, 03162, Vilnius, Lietuva

  El. paštu: info@orivas.lt;

  Telefonu +370 5 252 65 70.

   

   

   Tiesioginis kreipimasis į sveikatos priežiūros specialistus

  NĖŠTUMO REGISTRAS

  ellaOne® (ulipristalio acetatatas 30 mg) poregistracinis vaisto stebėjimas

  Gerbiamas sveikatos priežiūros specialiste,

  ellaOne® (ulipristalio acetatatas 30 mg) yra skubiosios kontracepcijos priemonė skirta išgerti per 120

  valandų siekiant išvengti nėštumo po nesaugaus lytinio akto arba nepavykus sėkmingai pasinaudoti

  apsisaugojimo nuo nėštumo priemone. Nuo 2015 metų, ellaOne® galima įsigyti be recepto.

  Nors ellaOne® gerokai sumažina pastojimo riziką (nuo 5.5 iki 0.9% kai išgeriama per pirmas 24

  valandas pagal Glasier et al., 2010), tačiau negali apsaugoti nuo visų nėštumų. Dėl šios priežasties nuo

  vaistinio preparato išleidimo į rinką buvo sukurtas nėštumo registras palengvinantis informacijos

  rinkimą apie nėštumo po ellaOne® vartojimo atvejus: tai buvo Europos Vaistų Agentūros

  reikalavimas, privalomas siekiant suteikti nereceptinio vaisto statusą ellaOne®. Europos Vaistų

  Agentūros reikalavimu, nėštumo registras privalo būti tęsiamas ir prieinamas visiems sveikatos

  priežiūros specialistams, kurie užsiima nėščiųjų priežiūra.

  Iki šiol duomenys surinkti šio registro pagalba, kartu su kitais poregistracinio vaisto stebėjimo

  duomenimis, leido surinkti informaciją apie 855 nėštumo atvejus kurių metu buvo vartotas ellaOne®.

  Šie atvejai suteikė svarbios informacijos apie vaisto saugumą bei nėštumo baigtį (PASP 10, 2016 m.

  liepos mėn.).

  Mums reikalinga Jūsų pagalba siekiant surinkti informaciją apie visus nėštumo atvejus kurių metu

  buvo vartotas vaistinis preparatas ellaOne® bei norėtume paprašyti pranešti apie šiuos atvejus

  naudojantis tam skirtu registru ( www.hra-pregnancy-registry.com/lt ).

  Atliekant abortus gydymo įstaigose, prašome užtikrinti, kad kiekviena nėščia moteris būtų paklausta

  ar vartojo skubiąją kontracepciją ir jeigu taip, tiksliai nurodytų kuris vaistinis preparatas buvo

  vartotas.

  Nuoroda, kuria galite pasiekti registrą, pateikta žemiau ir ellaOne® produkto informacijoje.

  Pagarbiai,

  Delphine Cossard, EU QPPV Ligita Ralienė

  HRA-Pharma Orivas, UAB Generalinė Direktorė

  Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas, pastebėtas po vaistinio preparato

  registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos

  priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas, užpildę

  interneto svetainėje http://www.vvkt.lt/ esančią formą, ir pateikti ją Valstybinei vaistų kontrolės

  tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vienu iš šių būdų: raštu (adresu

  Žirmūnų g. 139A, LT 09120 Vilnius), faksu (nemokamu fakso numeriu (8 800) 20 131), elektroniniu

  paštu (adresu NepageidaujamaR@vvkt.lt), per interneto svetainę (adresu http://www.vvkt.lt).

  Jeigu kiltų daugiau su šia informacija susijusių klausimų, prašytume kreiptis į HRA Pharma vietinį

  atstovą Lietuvoje: UAB Orivas, J. Jasinskio g. 16B, 03162, Vilnius, Lietuva, el. paštu: info@orivas.lt;

  telefonu +370 5 252 65 70.

   

   

   

   

   

  logo

   

   

   

  AKUŠERIŲ DĖMESIUI

  Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU) 2014 m. kviečia studijuoti AKUŠERIJOS studijų programoje akušeres, turinčias aukštesnįjį arba aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą, jau įgijusias akušerio profesinę kvalifikaciją.

  Baigus studijas LSMU įgyjamas Slaugos bakalauro kvalifikacinis laipsnis, suteikiama akušerio profesinė kvalifikacija.

  „Akušerijos" studijų programa sudaryta moduliniu principu, t. y. giminingi dalykai sugrupuoti į didesnes dalis - modulius. Tai studentams palengvina žinių įsisavinimą ir atitinka Europos Sąjungos slaugos studijų krypties programų standartus.

  Studijų būdas - neakivaizdinis. Studijų tvarkaraštis sudarytas taip, kad dirbantieji akušeriai galėtų sėkmingai suderinti studijas ir darbą.

  Dokumentai, reikalingi stojant į Akušerijos studijų programą, kurioje studijuojama neakivaizdiniu būdu

  Pateikiant prašymą:

  •·        prašymas (gauna priėmimo komisijoje)

  •·        4 fotonuotraukos (3x4);

  •·        stojamosios studijų įmokos, sumokėtos banke, kvito kopija arba patvirtintos dokumentų kopijos, įrodančios teisę nemokėti stojamosios studijų įmokos;

  •·        paso asmens duomenų puslapio kopija  arba asmens tapatybės kortelės kopija.

  Registruojant dokumentus:

  •·        diplomas ir jo priedas arba priedėlis (toliau - priedas) (jei baigta aukštoji arba aukštesnioji mokykla) (parodomi);

  •·        papildomi dokumentai, suteikiantys stojančiajam teisę į lengvatas (parodomi);

  •·        išvardintų išsilavinimą liudijančių dokumentų kopijos (įteikiamos).

  Įforminant priėmimą:

  •·        aukštesniosios medicinos mokyklos arba aukštosios mokyklos diplomo ir jo priedo rektoriaus įgalioto asmens arba notaro patvirtinta kopija (įteikiama)

  •·        šauktinio arba karinio liudijimo kopija (vyrams);

  •·        prašymas skirti bendrabutį (jeigu reikia)

  •·        prašymas paskolai (studijų įmokai) gauti

  Metinė studijų kaina - 5248 lt.

  Priėmimo komisijos adresai ir telefonai.

  Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Medicinos akademija, Jankaus g. 2, LT-50275 Kaunas, Slaugos fakulteto dekanatas II a. 34 kab. tel. (8-37) - 327234; mob. tel.: 868547223; el. paštas: slauga.ns@gmail.com; tinklalapis: http://www.lsmuni.lt

   2013 04 17 posėdis Lietuvos Respublikos Sveikatos Apsaugos  Ministerijoje

    Darbotvarkė: pridedama kvietime.

   Sveikatos Apsaugos Ministerijos (SAM) pranešimo ir kitų slaugos  organizacijų vadovų  svarbiausios  mintys:

  1. Medikų profsąjungos atstovas teikė pasiūlymą dėl jaunų specialistų privalomo darbo baigus studijas, buvo išsakyta mintis  dėl kreditų lengvatos, liekantiems dirbti Lietuvoje.

  2.  Primintas Slaugos praktikos įstatymas 2001m, atnaujintas 2009m, Slaugytojų ir akušerių darbo krūvius reglamentuojantis  Ministro įsakymas.

  3. Pirminės sveikatos priežiūros centruose (PSPC) gydytojo ir slaugytojo santykis 1:1.

  4. Personalo atlyginimai labai skirtingi šalies gydymo įstaigose:  PSPC 3591- 569Lt

                                                                                             Poliklinikose 2579- 14220Lt

                                                                                             Savivaldybių ligoninėse 2873-1099Lt

                                                                                             SAM ligoninėse 2630-1813.

  LSSO duomenimis dirba 17.000slaugytojų, vidutinis darbo užmokestis 1500lt.

  Buvo pasiūlymas nustatyti minimalią  slaugos personalo algą.

  Daug vilčių dedama į Trišalės tarybos veiklą.

  5. Akušerių specializacijos ir joms įgyti reikalingas pasirengimas : Anestezijos 480 val

                                                                                              Operacinės slauga- 480 val

                                                                               Skubioji medicinos pagalba 320+ 4mėn praktikinio darbo.

  6. 2011 atnaujintos 3 MN dar 5 MN atnaujinimui sudarytos darbo grupės. Sudaryta darbo grupė MN 40: 2006 Akušeris (akušerė). Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė.

   7. Parengti  Saugaus paciento kilnojimo ir Saugaus paciento suvaržymo slaugos standartai.

  8. Paminėta 2007m ratifikuota Slaugos personalo darbo ir gyvenimo sąlygų konvencija.

  9. Planuojama sudaryti  tarpinstitucinę  darbo grupę  Slaugos ir globos paslaugas teikiančių įstaigų darbo  modelio sudarymui.

  10. Slaugos personalo savarankiškumas rašant receptus, antspaudo galiojimas apmokant už sveikatos priežiūros paslaugas.

   Lietuvos akušerių sąjungos (LAS) pozicija visais darbotvarkės klausimais:

  1. Sudaryta darbo grupė MN 40: 2006 Akušeris (akušerė). Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė. Paklausus, kada bus galima sužinoti sudėtį šios grupės, aiškaus atsakymo negauta. SAM specialistės patikino, kad bus įtraukta LAS ir Lietuvos akušerių asociacijos atstovai.
  2. LAS nuomone, PSPC svarbus akušerės vaidmuo sekant nėščiąją bei patronuojant naujagimį pirmą gyvenimo mėnesį.
  3. Pristatytas tyrimas , kurį atlieka Kauno Kolegijos sveikatos priežiūros fakultetas ir LAS , rezultatų žadama sulaukti 2013 05 23 konferencijoje ir jais pasidalinti su SAM.
  4. Mokslinė akušerių veikla:  akušerės magistrantės 2011m darbas dėl akušerių profesinių kompetencijų, gebėjimo dirbti savarankiškai ,mažos rizikos gimdymų priėmimas. Aktuali problema  apmokėjimo už savo darbą nebuvimas, akcentuotas juridinės bazės nebuvimas.

                                                           LAS atstovai redkolegijoje žurnalo Slauga. Mokslas ir praktika;

                                                          LAS kaip socialinis partneris LSMU Rektoriaus įsakymu pirmos pakopos Akušerijos studijų programoje.

       5. Kvalifikacijos kėlimas: 2012 12 06 sutartis su Slaugos darbuotojų tobulinimosi centru ;

                                     Krizių centro suteikta galimybė ES finansuoajmi kursai

       6. LAS dėmesys Naujagimiui palankių ligoninių tinklo plėtrai.  Įkainių didinimu šioms ligoninėms.

       7. Apmokėjimas už suteiktas paslaugas: galiojantis spaudas VLK, numatomos derybos su VLK, užsiminta apie atlygį pagal lygius, manomai VLK prerogatyva.                                          

   LAS valdyba, 2013-04-18.