• Renginių kalendorius
 • Naujienos
 • Klaipėda
  2010 m.

  Klaipėdos krašto akušerių draugijos pirmininke išrinkta Salomėja Gustienė

   

  Krašto pirmininkė Alvyda Margevičienė.
  1968 m. lapkričio mėn. įvykusioje I-oje miesto ir zonos akušerių konferencijoje prie akušerių - ginekologų mokslinės draugijos susikūrė akušerių sekcija į kurią įstojo 81 akušerė. Iš jų 19 turėjo I-ją akušerės kvalifikacinę kategoriją. Šios draugijos įsteigėja buvo talentinga administratorė, puiki, nuoširdi, savo darbą gerai žinanti, naujų idėjų įkvėpėja, be galo mylinti akušeres, akušerių - ginekologų mokslinės draugijos narė gydytoja Janina Raubienė. Akušerių sekcijos pirmininkė buvo išrinkta gimdymo namų vyriausioji akušerė Rita Budrienė, kuri vadovavo 10 metų.
  Iš archyvų:
  1984 04 11 d. Protokolas, Rita Budrienė atsisveikindama su mūsų zonos akušerių sekcija, ji pasiūlė išlaikyti prestižą, nes mes esame akušerės, daugiau reklamuotis laikraščiuose, nes darbas padarytas labai didelis. Pagrindinė kryptis - kiekviena diena išradingam darbui. Reiklumas sau ir savikontrolei. Kiekvienos moters savaitgalis skirtas savianalizei, savikritikai. Pirmadienis - klaidų taisymas.
  Vėliau 3 metus vadovavo gimdymo namų akušerė Danutė Staknevičienė.
  1981 metais akušerių sekcijos pirmininke buvo išrinkta Klaipėdos miesto III poliklinikos moterų konsultacijos vyr. akušerė Birutė - Marytė Kerpienė, kuri vadovavo 14 metų. Nuo 1983 metų akušerių sekciją kuruoja akušerinio korpuso gimdymo skyriaus vedėja gydytoja Virginija Karpavičiūtė. Nuolatiniam ryšiui palaikyti su zonos dirbančiomis akušerėmis, talkina rajonų vyriausios akušerės.
  Akušerių sekcijos pagrindinis tikslas - kelti akušerių kvalifikaciją, gilinti specialybės žinias, politinį - idėjinį lygį, įsisavinti kas nauja, pažangu. Draugija jungia visas miesto ir zonos akušeres. Konferencijos vyko kas tris mėnesius. Vieną kartą metuose rengiamos išvažiuojamos konferencijos. Per tuos metus paruošta daug pranešimų medicinine tematika, remiantis darbo analize, darbo patirtimi, kuriuos ruošė pačios akušerės, taip pat išklausyta eilė gydytojų pranešimų. Suruošti susitikimai su dailininkais, aktoriais, „Žinijos" draugijos atstovais, rašytojais, poetais, modeliuotojais. Konferencijų metu buvo surengta eilė parodų - konkursų, kuriuose aktyviai dalyvavo miesto bei rajonų akušerės. Kiekvienais metais organizuojamos jaunųjų specialisčių priėmimas į akušerių eiles.
  Konferencijų metu visų miestų ir rajonų akušerės dalijosi darbo pasiekimais, spręsdavo iškilusias problemas, pasiguosdavo nesėkmėmis, džiaugdavosi laimėjimais.
  1988 metais, Klaipėdos akušerių sekcijai minint 20-metį, akušerių sekcijoje buvo 312 narių.
  Akušerių sekcijoje aktyviai dalyvavo ir padėjo akušerėms zonos vyr. akušeris-ginekologas Robertas Stančaitis.
  Nuo 1987metų akušerių sekciją kuravo zonos vyr. akušerė -ginekologė Zita Daublienė.
  1995 metais Klaipėdos krašto akušerių sąjungos pirmininkė buvo išrinkta gimdymo namų akušerė Danguolė Jasuitienė.
  1998 metais Klaipėdos krašto akušerių sąjungos pirmininkė buvo išrinkta moterų konsultacijos akušerė Alvida Markevičienė, kuri Klaipėdos akušerių sąjungai sėkmingai vadovauja iki šiol. Konferencijos Klaipėdos krašte akušerėms tobulinti ir gilinti jų profesines žinias vyksta du kartus per metus.
  Klaipėdos krašto akušerių sąjunga gyvuoja jau 37 metus. Nežiūrint tai, kad savo laiku buvo duoti nurodymai panaikinti visas sąjungas, tuo pačiu ir akušerių, Klaipėdos krašto akušerės atsilaikė prieš šį įsakymą, neišsiskirstė. Tiktai būdamos kartu akušerių sąjungoje galime įdiegti naujus darbo metodus, bendradarbiauti su kitų miestų, šalių akušerėmis, slaugytojomis. Klaipėdos krašto akušerių sąjunga yra savarankiška, vieninga, stipri ir tikrai reikalinga savo profesiją mylinčioms specialistėms.
  Šiek tiek istorijos:
  Akušerė Elena Grudzinskienė buvo pirmoji po karo pradėjusi dirbti akušere Klaipėdoje.
  Veteranė akušerė Aldona Kimundrienė iš Šilutės prieš daug metų parašė šias eiles:
  Mokėk mylėti savo darbą, mokėk surasti žmogui paguodžiantį žodį - kuris palengvintų jo kančias. Savo jautrumu ir švelnumu parodyk jam, kad jo dalia - tai tavo dalia. Neskubėk smerkti žmogaus už nekantrumą - nesakyk nereikalingų priekaištų, nes tada nepadės joks vaistas. Mokėk džiaugtis kartu su motina gimus kūdikiui, suprask jos džiaugsmo ašaras - pamiršus skausmą - ir tada tik suprasi, koks kilnus tavo darbas. Po kiekvienos darbo dienos pasverk savo poelgius - ar viską padarei, kad ramiai miegotų žmogus, kuriam buvai reikalinga ar galėsi užmigti pati. Sutik kiekvieną dieną su žodžiais „AVE VITA"