• Renginių kalendorius
 • Naujienos
 • Panevėžys

  2012-08-24 laikinai, tai yra iki LAS valdybos patvirtinimo, LAS Panevėžio krašto akušerių draugijos pirmininko pareigos patikėtos akušerei Vandai Kulikovienei.

   2005 10 19 Panevėžio krašto akušerių konferencijos metu krašto pirmininke išrinkta VšĮ Panevėžio ligoninės akušerijos skyriaus akušerė Aušra Miliušienė
  Šiek tiek istorijos.
  Panevėžio gimdymo namai pradėjo veikti 1964 m. balandžio mėnesio 1 dieną.
  Akušeriniuose skyriuose dirbo tik akušerės. Skyrių akušerių susirinkimai reguliariai vykdavo kartą per mėnesį. Jų metu didelis dėmesys buvo skiriamas kvalifikacijos kėlimui.
  Buvo įkurta ir akušerių sekcija. Jai priklausė akušerės, dirbusios gimdymo namuose ir visos zonos akušerės - Biržų, Pasvalio, Anykščių, Kupiškio, Rokiškio, taip pat rajonų med. punktuose dirbusios akušerės. Kartą per metus buvo organizuojamos krašto akušerių konferencijos. Jos vykdavo ne tik Panevėžyje, bet ir Biržuose, Pasvalyje, Anykščiuose. Jų metu paskaitas skaitydavo gydytojai ginekologai ir akušerės. Buvo nagrinėjami patologinių gimdymų atvejai, naujagimių mirčių atvejai, gimdyvių mirtys, sunkių toksikozių atvejai, aptariamos išeitys ir priemonės darbo kokybės gerinimui.
  Pirmoji akušerių sekcijai vadovavo akušerė K.Marčiukaitienė. Po jos - akušerės Gražina Šnyrienė, Nijolė Gvozdaitė. Atsakingas už akušerių veiklą buvo krašto vyr. akušeris-ginekologas.
  1988 m. gimdymo namai buvo prijungti prie Panevėžio ligoninės.
  Nuo 1999 m. Panevėžio krašto akušerių sąjungai vadovavo akušerijos skyriaus vyr. akušerė Dalia Jėckaitė.
  2005 10 19 Panevėžio krašto akušerių konferencijos metu krašto pirmininke išrinkta VšĮ Panevėžio ligoninės akušerijos skyriaus akušerė Aušra Miliušienė, išrinktas aktyvas. Pavaduotojai:
  Aldona Variakojienė ( Pasvalio akušerijos sk. vyr. akušerė)
  Irena Tamošiūnienė (Rokiškio ligoninės akušerijos sk.akušerė)
  Ramunė Žekevičiūtė(VšĮ Panevėžio ligoninės akušerijos sk. akušerė)
  Rimutė Poliakienė(VšĮ Panevėžio ligoninės akušerijos sk. akušerė)
  Iždininke išrinkta Inga Miliukaitė (VšĮ Panevėžio ligoninės akušerijos sk. akušerė).